İzmir Tiyatroları Derneği'nden sert açıklama

Koronavirüs sonrasında tiyatroların yaşaması için kurulan "Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi" ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İzmir Tiyatroları Derneği, sert bir açıklamayla oluşumdan çekildiklerini açıkladı.

İzmir Tiyatroları Derneği'nden sert açıklama
23 Mayıs 2020 - 22:08
İzmir Sıcak Haber / Tiyatrolar arasındaki koronavirüs süreciyle birlikte başlaması hedeflenen dayanışmada sıcak bir gelişme yaşandı. 

Özel tiyatroların ayakta kalması elektrik, doğalgaz, su faturalarının dondurulması, kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaş ve SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, tim tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşullarının sağlanması adına bireysel maddi destekler sağlanması gibi talepler içeren Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nde dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti.

İzmir Tiyatroları Derneği, inisiyatif içinde kendilerine temsil imkanı verilmediğini belirterek, ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Tiyatromuz yaşasın!


"Toplumsal hayatı ilgilendiren her konuda bağımsız bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları STK'lar; bilgileri, deneyimleri ve ortak akıllarıyla, kamuoyunu bilgilendirip karar mekanizmalarını etkileyerek demokrasinin gelişimine katkıda bulunur. Demokrasi de yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine STK'ların katılımı ile ivme kazanabilir. Geleneksel, merkeziyetçi yönetim tarzları ve çıkar ilişkileri STK'ların bu süreçlerde yer almasını uygun bulmaz. Ülkemizde ve kentimizde de STK'ların yönetsel süreçlere dahil edilmemesi bu alışkanlığın devamıdır. 

İTD bir hemşeri derneği değildir. O bazda ilişkilerle bezeli amaç ve hedefleri için çalışan hiçbir kişi ve kurumla pazarlık yapmaz, yapmamıştır. Çok geniş bir perspektiften hak ve savunuculuk konusunda politikalar geliştirir. Üstelik bunu; profesyonel, amatör, Belediye Tiyatroları ve bağımsız sanatçılardan oluşan üyeleri ile çok geniş bir açıdan bakarak yapar. Süreçleri hassasiyetle gözler, olaylar arasındaki bağlantıları değerlendirir, bunlardan sonuçlar çıkarır. 

İTD, 2017 yılından beri 25 üyesiyle İzmir'de ki tiyatro yaşantısına yönelik bir dizi etkin çalışma gerçekleştirmiş, karar alma süreçlerinde yer almış ve deyim yerindeyse her konuda elini taşın altına koymuştur. İzmir Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu üyeliği, Egeçep Bileşenliği, sosyal medya ve basında tiyatro ortamındaki haksızlıklara karşı çıkış ve protesto yazıları...

İzmir Tiyatroları Derneği pandemi ile birlikte gelişen süreçte, ulusal düzeyde oluşturulan ''Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'' nde  örgütlülükten gelen gücü ve bilgi birikimiyle; görüş ve düşüncelerini aktarmak, karar mekanizmalarını etkilemek ve politikalar geliştirmek için sorumlulukla yer almak istemiştir. Ancak, açık toplum, katılımcı demokrasi ve örgütlenmenin önemi anlayışına karşı olan  bakış açısının egemenliği yüzünden İzmir temsilcilerinin belirlenmesinde bazı sorunlar yaşanmış ve İTD'nin temsilciliği engellenmiştir. İTD'nin İzmir'de kurulu olan tüm tiyatroların temsiliyetini sağlayacak yapıcı önerisi çeşitli ayak oyunlarıyla engellenmiş, oldu bittiyle İTD devre dışı bırakılarak temsilciler belirlenmiştir. 

Bir kez daha kişisel hırs ve amaçlar sivil topluma galebe çalmıştır. Detayına girmeden söz konusu süreci Murathan Mungan'ın başka bir minval üzerine edilmiş ama bu duruma uygun sözleri daha iyi açıklayacaktır:
''Kim kimi kimin toprağından kovarken, kim kimi kimin toprağına kabul ediyor.''

Bu manipülasyondaki amaç-amaçlar neydi? Bunu zaman daha iyi açığa çıkaracaktır.  Üzgünüz sadece...
 
Bütün bu gelişmeler üzerine amaç ve niyetlerinin en azından şimdilik yeterince açık ve şeffaf olmadığını düşündüğümüz ulusal düzeyde oluşturulan ''Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'' girişiminden çekildiğimizi tüm tiyatro çevrelerine ve kamuoyuna bildirmek isteriz.

Bu uzun bir koşu elbet. İnancımızı ve düşüncemizi yitirmedik. İzmir Tiyatroları Derneği, şimdi ve gelecekte daha da güçlenerek sanatı ve sanatçıyı savunmaya devam edecek, kentine ve ülkesine sahip çıkarak politikalar geliştirecek ve söyleyeceğini dolambaçsız, gizli ajandası olmadan, açık yüreklilikle, cesurca söyleyecek ve yapacaktır. 

İzmir Tiyatroları Derneği Yönetim Kurulu

YORUMLAR

  • 0 Yorum